112

Scheur in riool ter hoogte van Acaciasingel

Foto: FPMB Bart Meesters

Door een scheur in het riool ter hoogte van de Acaciasingel is de afvoer van het rioolwater dinsdag stopgezet. Daarom wordt het rioolwater tijdelijk afgepompt vanaf de Geulweg. Tankwagens rijden af en aan om het riool leeg te pompen. Dit duurt minimaal 24 uur.

Afvoeren rioolwater

Voor de afvoer van het rioolwater zetten we tankwagens in. De tankwagens rijden naar andere plaatsen in de gemeente om het rioolwater in het riool te lozen.

Noodleiding

Woensdagochtend wordt een begin gemaakt met het aanleggen van een noodriolering langs de waterkant van de Aa.