Financiële slagkracht, voor nu én straks

Foto: Pixabay

Gemeente ’s-Hertogenbosch blikt met de voorjaarsnota vooruit naar 2024. En ziet dat een aantal urgente zaken nú al om een financiële bijdrage vraagt. Die pakken we op, en tegelijk reserveren we een flink bedrag voor de langere termijn. Zo gaat er 10 miljoen naar het Structuurfonds, voegen we 3 miljoen toe aan de algemene reserve en benutten we de plus van het Sociaal & Zorgfonds (10 mln) voor onze sociale basis en sociale structuur. 

Wethouder Mike van der Geld: “We zien dat we in een tijd leven waarin grote ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en flinke impact hebben op het leven van onze inwoners. Onze gemeente staat er gelukkig financieel goed voor. We willen dat dat zo blijft én dat we kunnen blijven werken aan onze ambities. Zodat ’s-Hertogenbosch voor onze inwoners, bedrijven en partners aantrekkelijk, sociaal en toekomstbestendig blijft. Dat doen we door een flink bedrag te sparen, en om kosten die nu op ons af komen direct te betalen. Zodat ze niet drukken op latere begrotingen. Daarnaast maken we geld vrij voor zaken die niet kunnen wachten, zoals investeringen in huisvesting van scholen. In het bestuursakkoord legden we de grotere thema’s van nu al vast, inclusief bijbehorende kosten.”

Sociaal 
We zien de druk in het sociaal domein oplopen, omdat het zorgsysteem in ons land knelt. Daarom investeren we in bijvoorbeeld mantelzorg en eenzaamheid. Zodat we mensen zo lang het kan, kunnen helpen in hun eigen omgeving. Op school, in de wijk en bij de sportvereniging.

Wonen 
De komende twee jaar willen we extra inzetten op flexwoningen. Hiervoor maken we geld vrij. Daardoor zijn we niet afhankelijk van landelijke subsidies en kunnen we meer snelheid maken. Zodat we zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan een woning kunnen helpen. Daarnaast zorgen we nu direct voor de benodigde co-financiering van de 100 miljoen NOVEX gelden die het rijk ons beschikbaar stelt. En schuiven deze rekening niet voor ons uit.

Scholen
We investeren flink in huisvesting voor onderwijs, met oog voor verduurzaming en ventilatie van schoolgebouwen. We gaan verder met gelijke kansen voor talentontwikkeling. Er komt een nieuw plan voor de mentale gezondheid van jongeren.

Leefbaarheid
Op het gebied van leefbaarheid gaan we meer handhaven op het water. We zorgen dat buurthuizen en sociaal-culturele centra klaar zijn voor de toekomst.

Lees het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 op de website van ‘s-Hertogenbosch Raadsinformatie. De gemeenteraad beslist op 6 juni over de voorjaarsnota.

Bron: Gemeente

 

Reacties

Cookieinstellingen