Betere kansen voor Beschut Werken

Foto: Gemeente Den Bosch

De werk- en ontwikkelbedrijven Weener XL, WSD en IBN en de gemeenten uit Noordoost-Brabant hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met UWV. Samen willen we ons inzetten om 338 beschutte werkplekken in de regio te realiseren. Dit schept werkkansen voor mensen in deze regio die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt.

Taakstelling

Iedere gemeente heeft voor beschut werk een taakstelling gekregen vanuit het ministerie van SZW. Dat is in het kader van de participatiewet. Voor de gehele regio Oost Noord-Brabant is dat in 2018 een taakstelling van 338 personen in beschutte werkplekken.

Wethouder Huib van Olden: “In de regio Noordoost-Brabant hebben we nu een volledige dekkingsgraad op het gebied van beschut werk. We slaan de handen ineen en kunnen nu gebruik maken van elkaars netwerk. Daarmee vergroten we de kans om werk te vinden voor de doelgroep enorm. En dat is natuurlijk een prachtige stap”.

Hoofd Werk en Inkomen, gemeente Oss en Regionaal transitiemanager participatiewet regio Noord Brabant Oost-Oost, Ester Biezen: “Beschut Werk is voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ik ben trots op de concrete afspraken tussen UWV-gemeenten en SW bedrijven in onze regio. Alleen door intensieve samenwerking kunnen we mensen in Beschut Werk plaatsen en houden”

Beschut werk

Beschut werk is als instrument in de Participatiewet opgenomen. Het gaat om een groep mensen die wel kan werken, maar hiervoor een beschutte omgeving nodig heeft. Dat vraagt om intensieve begeleiding, technische of organisatorische aanpassingen. Een werkgever blijkt vaak niet in staat werk op zo’n manier aan te bieden. Het bedrijfsleven willen we beter laten aanhaken op deze samenwerking. Dat gebeurt via de gezamenlijke werkgeversservicepunten.

Hoe gebruik maken van het arrangement

Personen die een uitkeringsrelatie hebben met een gemeente of UWV en denken tot deze doelgroep te behoren kunnen een indicatie Beschut Werk aanvragen. Zie hiervoor de verdere informatie op de website van het UWV.

Reacties

article
79130
Betere kansen voor Beschut Werken
De werk- en ontwikkelbedrijven Weener XL, WSD en IBN en de gemeenten uit Noordoost-Brabant hebben
https://den-bosch.nieuws.nl/gemeente/79130/betere-kansen-beschut-werken/
2018-03-12T21:56:41+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/156/2018/03/12215556/DYEtffVXcAAgla7.png
Gemeente, Nieuws