Duidelijkheid over kosten nieuwbouw Theater aan de Parade

In ’s-Hertogenbosch is in 2021 gestart met de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Al eerder werd bekend dat er een financieel tekort is ontstaan. Vooral door aanzienlijk gestegen energiekosten en materiaalprijzen. Financieel zorgt dit voor een overschrijding van het beschikbare budget. Het gaat in totaal om 12,1 miljoen euro. In Nederland kampen meer bouwprojecten met enorme kostenstijgingen, vertraging of juridische problemen als gevolg van de veranderde prijzen. 

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 10 januari

Op dinsdag 10 januari 2023 vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Ook kunnen ze inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.