Op weg naar een bereikbare en leefbare binnenstad

‘s-Hertogenbosch is populair, met de binnenstad als aantrekkelijk visitekaartje. In de binnenstad, en in de spoorzone aan de westzijde van het station, staat de komende jaren veel te gebeuren. Hier groeit het aantal woningen, en ook het aantal inwoners, nog fors. Ook de stroom toeristen neemt toe en de economie groeit. Dat zijn mooie vooruitzichten, maar zorgen ook voor uitdagingen. Want hoe houden we die brede binnenstad voor iedereen bereikbaar en ook leefbaar?