D66: extra inzet op taalachterstanden en huisvesting statushouders

Foto: D66

D66 wil dat taalachterstanden bij vluchtelingen met een verblijfstatus, zogenaamde statushouders, worden aangepakt. Door de coronamaatregelen holt het taalniveau onder hen achteruit. ’s-Hertogenbosch heeft daarnaast een achterstand bij het huisvesten van statushouders. Dat baart de partij zorgen en zij vragen het College van B & W daarom nu om actie.

In de coronacrisis zijn er groepen in onze samenleving die éxtra geraakt worden, zoals statushouders. D66 wil, juist in deze tijd, dat er extra wordt ingezet op het voorkomen van kansenongelijkheid. Expliciete inzet van de gemeente op taalles en het begeleiden naar werk is daarvoor noodzakelijk. Evenals het snel doorstromen van een asielzoekerscentrum naar een woning. Het beeld is echter dat de taalachterstanden bij statushouders in coronatijd toenemen en dat de gemeente nu al een achterstand kent wat betreft het aantal te huisvesten statushouders. Dat is zorgelijk, omdat in de eerste helft van dit jaar gemeenten dubbel zo veel statushouders moeten huisvesten.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Om als nieuwkomer goed mee te kunnen doen in onze samenleving, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Wij zijn dan ook groot voorstander van het bieden van taalles vanaf dag één. Een hoger taalniveau vergroot immers de kans op een baan. En door middel van werk komen nieuwkomers meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Het is daarom van belang dat juist nu door de gemeente ook extra oog is voor deze mensen.”

 Met de komst van veel tijdelijke woningen dit jaar in ’s-Hertogenbosch, als ook een hoger percentage te bouwen sociale huurwoningen, ziet D66 kansen om de achterstanden wat betreft de huisvesting van statushouders snel in te lopen. Ze vraagt het College dan ook om in samenwerking met de woningcorporaties de achterstand in te huisvesten statushouders snel weg te werken.

 De schriftelijke vragen zijn hier te raadplegen.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

Reacties