Werknemer krijgt boete voor schenden geheimhoudingsbeding

Foto: Rechtnet

Een medewerker die vlak voor het einde van zijn dienstverband enkele bedrijfsdocumenten naar haar privé e-mailadres stuurt, moet zijn werkgever na een uitspraak van de kantonrechter een boete van 5.000 euro betalen voor het schenden van het geheimhoudingsbeding.

Wat is er aan hand? Een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd door een vaststellingsovereenkomst, besluit vlak voor het einde van haar dienstverband om een aantal bedrijfsdocumenten naar zichzelf te versturen. De medewerker heeft deze documenten zelf gemaakt en wil ze nu gebruiken om aan haar nieuwe werkgever te laten zien.

Documenten mailen naar privé e-mailadres
In de arbeidsovereenkomst is echter een geheimhoudingsbeding opgenomen. Hierin staat dat het verzenden van bedrijfsdocumenten naar het eigen privé e-mailadres zonder toestemming van de werkgever verboden is. Maar ook dat het verboden is om zonder toestemming van de werkgever bestanden in bezit te houden

De tekst van het geheimhoudingsbeding is duidelijk:
‘De medewerker zal bij het einde van de dienstbetrekking alle zaken en/of bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, die aan werkgever toebehoren of ten behoeve van de dienstbetrekking met werkgever zijn verkregen of opgesteld, en die medewerker direct of indirect onder zich heeft, ongevraagd en onverwijld en in goede staat aan werkgever overhandigen.’

En:

‘Medewerker zal zonder toestemming van werkgever geen bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, in bezit houden of aan derden tonen. Met name alle zaken en/of bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, welke persoonsgegevens bevatten zullen onverwijld na het einde van de dienstbetrekking worden geretourneerd.’

In bezit houden
De medewerker verdedigt zich door aan te geven dat zij de bedrijfsdocumenten uiteindelijk niet met anderen heeft gedeeld. De rechter schuift dit echter terzijde. Het geeft aan dat duidelijk is dat de documenten in het bezit zijn gehouden door de medewerker. Het is niet vereist dat de medewerker deze ook daadwerkelijk heeft gedeeld. Dit medewerker wordt daarom in het ongelijk gesteld voor deze overtreding en moet de ex-werkgever een boete betalen van 5.000,- euro vanwege het daaraan gekoppelde boetebeding.

Werking van geheimhoudingsbedingen
In de praktijk blijkt dat zowel werkgevers als werknemers niet altijd goed weten hoe geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten werken. De gevolgen van het schenden van deze bedingen kunnen echter groot zijn, zoals ook uit dit voorbeeld blijkt.

Om dergelijke voorvallen te voorkomen adviseren wij werkgevers om deze bedingen tegen het einde van de arbeidsovereenkomst nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij hun medewerkers die uit dienst treden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen