Sacha Ausems verkenner voor formatie in Brabant

Foto: Gemeente Waalwijk

Burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk is verzocht om de verkenningen voor de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord in Noord-Brabant uit te voeren. Dit op voorstel van de BBB die als partij met de meeste zetels in de nieuwgekozen Staten van de provincie het voortouw bij de onderhandelingen heeft. Op de voordracht is unaniem positief gereageerd door alle partijen die zitting hebben in de nieuwe Staten.

Ausems heeft de opdracht aangenomen en zal in de komende periode met alle partijen gesprekken voeren om zo zicht te krijgen op de prioriteiten van de partijen. Naar verwachting zullen de gesprekken rond Pasen zijn afgerond.

De verkenner voert de gesprekken die leiden tot een rapportage aan een te zijner tijd aan te stellen (in)formateur. In de verkenningsfase is de inzet van de BBB er onder meer op gericht dat helder moet worden welke thema’s volgens de partijen in Provinciale Staten gevoelig liggen. Verder hoopt BBB snel op tafel te krijgen of andere partijen ook bereid zijn in een coalitieakkoord op te nemen dat dit akkoord over 2 jaar tussentijds geëvalueerd gaat worden. John Frenken, fractievoorzitter van BBB: “De afgelopen jaren hebben namelijk geleerd dat ontwikkelingen en uitdaging zich in een steeds hoger tempo aan het opvolgen zijn.”

Verbinding
Sacha Ausems is burgemeester van Waalwijk en niet aangesloten bij een politieke partij. “Wij willen in een open proces de gesprekken voeren. Juist de neutrale positie van Ausems en haar bestuurlijke ervaring maken haar geschikt voor deze rol”, zegt John Frenken. Sacha Ausems is vereerd met de opdracht: “Ik ben blij dat op mijn voordracht unaniem positief is gereageerd door alle betrokken partijen. Verbinding is voor mij een belangrijk thema, teveel mensen voelen zich niet gehoord. Ik heb de overstap naar het openbaar bestuur gemaakt vanuit die betrokkenheid. Wijs bestuur start met luisteren en goed willen begrijpen. Daarom ben ik bijzonder gemotiveerd om deze gesprekken te voeren.”

 

 

Reacties

Cookieinstellingen