Panorama Nederland twee weken in provinciehuis Brabant

Foto: Provincie Noord-Brabant

Van 29 januari tot en met 8 februari staat het ‘Panorama Nederland’ in de hal van het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Met het Panorama schetst het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Panorama Nederland, een grote cirkelvormige opstelling met een diameter van 8 meter, is tussen 29 januari en 8 februari elke dag te bekijken tussen 08.30 en 17.00 uur in de centrale hal van het provinciehuis, Brabantlaan 1 in ’s-Hertogenbosch. Een speciaal ontwikkelde app, beschikbaar in de Google Play Store en App store, geeft toelichting op het Panorama. Ook groepen (bijvoorbeeld klassen) zijn welkom het Panorama te bezoeken, zij worden verzocht vooraf contact op te nemen met de provincie Noord-Brabant. Op woensdagavond 6 februari geven Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de leefomgeving Berno Strootman persoonlijk toelichting op het Panorama aan belangstellenden.

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Met Panorama Nederland geeft het college een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland in de optiek van de Rijksadviseurs de komende decennia kan veranderen, tegen de achtergrond van de klimaatadaptatie, de transitie van de landbouw, de grote woningbouwopgave en de energietransitie.

Wederopbouw

Met het Panorama willen de Rijksadviseurs input geven aan de Nationale Omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet. “Het is bedoeld als 1e aanzet voor een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld,” licht Rijksbouwmeester Floris Alkemade toe. “De grote maatschappelijke opgaven zijn geen kwestie van moeten, maar van kunnen en willen. Nederland kán de klus klaren, en als we wíllen wordt iedere opgave een win-win.” De Rijksadviseurs vergelijken de grote maatschappelijke vraagstukken van nu met de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarin Nederland onder moeilijke omstandigheden het hoofd moest bieden aan grote uitdagingen, maar die klus klaarde vanuit het perspectief op een betere toekomst.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) is blij met de komst van het Panorama naar Brabant: “In Brabant herkennen we de opgaven die het Panorama schetst als geen ander. In de Brabantse Omgevingsvisie hebben we ze onlangs vastgelegd als onze grootste ambities voor de komende jaren. Het Panorama stimuleert om die opgaven niet als een bedreiging te zien, maar ze juist vol energie en optimisme met beide handen aan te pakken!”

6 februari: Brabant ontmoet Panorama Nederland

Op woensdagavond 6 februari vanaf 18.30 uur organiseert de provincie een ontmoeting voor belangstellenden bij Panorama Nederland in de hal van het provinciehuis. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de leefomgeving Benno Strootman geven een toelichting op hun werk, daarnaast wordt aan de hand van 3 Brabantse praktijken ingezoomd op het Panorama. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het e-formulier

article
84600
Panorama Nederland twee weken in provinciehuis Brabant
Van 29 januari tot en met 8 februari staat het ‘Panorama Nederland’ in de hal
https://den-bosch.nieuws.nl/nieuws/84600/panorama-nederland-twee-weken-in-provinciehuis-brabant/
2019-01-17T15:45:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/156/2019/01/17154516/panorama-nederland.jpg
Nieuws