Raadsavond Informeren & Ontmoeten

Foto: Gemeente Den Bosch

Op maandagavond 18 mei vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Als er veel mensen komen, loopt de raadsavond uit naar dinsdagavond 19 mei.

Hoe houdt de gemeenteraad rekening met de corona maatregelen?
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners op een goede manier betrokken kunnen zijn. Vooral bij besluiten over onderwerpen waar mensen graag over mee willen denken. Daarom stellen we het besluit over Duurzame Polder uit tot na de zomervakantie. Er zijn nog twee andere belangrijke onderwerpen (Regionale Energiestrategie en Visie Energielandschap). Deze gaan over het opwekken van duurzame energie met wind en zon. De raad gaat hier nu over besluiten, omdat hier meer haast bij is.

Hoe kan je je mening geven?
De bijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). We houden rekening met de maatregelen rond corona. Mensen die komen inspreken mogen hierbij aanwezig zijn. Er kan echter geen publiek aanwezig zijn. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering via dit digitale e-mailformulier of (073) 615 54 23. Het inspreken start op maandag 18 mei om 20.30 uur in het Bestuurscentrum.

Hoe kan ik de bijeenkomst volgen?

Door de corona maatregelen kan er geen publiek komen. De vergadering is live te bekijken via ons YouTube kanaal en via onze website. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken. Hebt u hierover vragen? Mail via dit digitale e-mailformulier.

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over
Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:

 • visie Energielandschap;
 • concept Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant;
 • verduurzamen scoutinggebouw Columbus Groep;
 • bestemmingsplan ‘Scholengemeenschap aan De Groote Vliet’;
 • ruimtelijke onderbouwing Henri Bayensstraat 3 Rosmalen (vml locatie De Vlieger);
 • spoorwegoverweg Orthen: op weg naar een toekomstvaste oplossing;
 • woonvisie ’s-Hertogenbosch;
 • aanwijzen van 9 ontwikkellocaties en een aantal kleinere locaties voor vergroten van plancapaciteit van woningbouwprojecten;
 • zienswijze conceptbegroting 2021 GGD Hart voor Brabant;
 • beleidskader accommodatiebeleid;
 • garantstelling Voorziening Langdurig Verblijf VLV;
 • verlengen doordecentralisatie overeenkomst OMO;
 • zienswijze programma begroting 2021 en jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord;
 • wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016;
 • jaarverslag en jaarrekening 2019.

Wat gebeurt er na het inspreken?
De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in week 22 besproken tijdens de commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de Raadsvergadering 9 juni 2020 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. Je kan al deze vergaderingen online bekijken.

Bron; gemeente

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

Reacties