JOVD ‘s-Hertogenbosch e.o. “Geef jong liberaal talent de toekomst!”

sep 09 2021, 8:04 Nieuws
jovd s hertogenbosch 3
Volgend jaar maart zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn en oudgediende gemeenteraadsleden zullen de politiek weer verlaten. Politieke partijen zijn nu bezig met hun kieslijsten op te maken voor de komende verkiezingen. De JOVD heeft altijd groot politiek talent voortgebracht zoals premier Rutte en informateur Remkes.
De JOVD is van oudsher een leerschool voor de politici van morgen. Ook nu staat er een nieuwe generatie klaar aan talentvolle jonge ambitieuze liberalen die zich gekandideerd hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen, zo ook bijvoorbeeld voor de Bossche VVD. Bestuurslid Aalders: “ Als JOVD hebben we een geweldige ploeg jonge nieuwe politici klaar staan die het stokje wil overnemen van de oude garde. Het zou een grote aanwinst zijn voor VVD om
deze generatie JOVD’ers een verkiesbare plek te geven op de kieslijst. De JOVD ‘s -Hertogenbosch e.o. roept dan ook de kandidaatstellingscommissie van Bossche VVD op om JOVD’ers op een verkiesbare plek te zetten!”
Er is veel behoefte aan vernieuwing in de politiek. Veel burgers zijn in deze tijden vermoeid van een oude bestuurscultuur met alsmaar dezelfde mensen. Een frisse wind aan nieuwe politici kan dat doorbreken. Bestuurslid Boutens: “ Ook de Bossche politiek is toe aan vernieuwing, er hebben een mooi aantal kandidaten zich gemeld van de JOVD voor de Bossche gemeenteraadsverkiezingen. Het zou doodzonde zijn als de VVD deze talentvolle jonge mensen links zouden laten liggen”
Bestuurslid Aalders: “ Democratie is altijd in beweging. Niks is voor eeuwig en dat is maar goed ook. Juist jonge mensen hebben het vermogen om een mooie toekomst voor onze stad te creëren, immers, de jeugd heeft altijd de toekomst !