Meer dan 8 miljoen verkeersovertredingen in 2022

feb 24 2023, 15:40 Nieuws
politie cc0 48
Er zijn 8.153.043 verkeersovertredingen geconstateerd in 2022 op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) . Dat is meer dan een jaar eerder, toen werden 8.024.118 verkeersboetes opgelegd. Dat is een stijging van 1.6%. De boetes zijn opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen.
Naast deze drie overtredingen is ook een forse toename te zien in de opgelegde boetes voor de categorie fout parkeren/stilstaan. Dat zijn bijna 60.000 meer dan in het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring kan zijn dat na de coronacrisis weer meer werd geparkeerd in stadscentra doordat de winkels weer open waren. Er is verder een opvallende stijging in de cijfers te zien bij het telefoongebruik op de fiets: 53.259 in 2022, tegen 45.778 een jaar eerder. Dat is een stijging van 16.3%.
Snelheidsovertredingen
De meeste verkeersboetes zijn opgelegd voor te hard rijden. Van de in totaal opgelegde aantal boetes 8.153.043 waren dat 6.512.086 voor het overtreden van de maximum snelheid. Dat is een verschil van 129.850 ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren dat 6.641.936.
Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met handhaving op kenteken. In 2022 zijn 3.014.680 snelheidsboetes opgelegd na controle met een flitspaal, in 2021 waren dat er 2.830.213. Dat is een stijging van ongeveer 6.5%. Ook zijn 1.340.692 snelheidsovertredingen met mobiele radarsets geconstateerd, tegen 1.509.650 een jaar eerder.
Er is een daling te zien bij het aantal snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen. Bij de trajectcontroles is in totaal het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen gedaald van 2.103.772 naar 2.026.939 in 2022. Dat is een daling van 3,7%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het uitstaan van een aantal trajectcontrolesystemen door wegwerkzaamheden, en de drukte op de snelwegen waardoor automobilisten hun snelheid moesten aanpassen.
In november 2022 is een nieuw handhavingsmiddel in gebruik genomen: de flexflitser. Een verplaatsbare flitspaal die ongeveer 2 maanden op één plek blijft staan. In 2022 zijn de eerste tien flexflitsers geplaatst. Het aantal overtredingen per flexflitser is apart opgenomen in het overzicht van de overtredingen per flitspaal. Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding in 2022 was €84,16 en voor een snelheidsovertreding specifiek was dit €62,88. In 2021 was dit respectievelijk €81,15 en €63,60.
Buitenlandse verkeersovertreders
In 2022 zijn 874.539 van de opgelegde verkeersboetes opgelegd aan een bestuurder van een voertuig met een buitenlands kenteken, tegenover 784.421 een jaar eerder. Dat is een flinke stijging en waarschijnlijk te verklaren doordat meer mensen na de coronacrisis ons land weer hebben bezocht. De meeste verkeersboetes zijn opgelegd aan voertuigen met een Duits, Frans of Belgisch kenteken.
* Het overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).