Veel animo voor thuisladen met zonnepanelen

sep 09 2022, 13:01 Nieuws
electric car 4276420 960 720
Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van het laden van elektrische auto’s? Welk laadmethode wordt het meest gewaardeerd? Welke knelpunten ervaren rijders van elektrische auto’s? En: wat zijn de effecten van de hogere energieprijzen in het laadgedrag? Het jaarlijkse Nationaal Laadonderzoek, dit jaar derde editie, is het grootste landelijke onderzoek naar de meningen en ervaringen van EV-rijders.
Het Nationaal Laadonderzoek 2022 is een initiatief van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en wordt uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen. Het jaarlijkse onderzoek levert een schat aan informatie op. Dit jaar deden een recordaantal respondenten (bijna 3000) mee aan het onderzoek.
Stijgende prijzen
In de editie 2022 ook aandacht voor het effect van stijgende energieprijzen op laadgedrag. De stroomprijs is gedurende de onderzoeksperiode (11 april 2021 tot 1 juni 2022) sterk gestegen. Ruim een vijfde van de thuisladers (21%) geeft aan een duurder stroomcontract te hebben. Een vierde van de EV-rijders met een aangepast en duurder energiecontract kiest er voor om vanwege kosten van privé thuislaadpunt naar een publiek laadpunt over te stappen om te laden.
“Als straks de meeste stroom-contracten thuis (veel) duurder zijn kan dit leiden tot meer druk op de publieke laadpaal,” zegt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Dit effect zal waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn. Op dit moment zijn stroomtarieven van publieke laadpunten in veel gevallen lager zijn dan laden thuis. Maar ook de tarieven van publieke laadpunten zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd stijgen waardoor het kostenvoordeel ten opzichte van thuisladen wegvalt. Laadkosten en tankkosten groeien naar elkaar toe, dat is zorgelijk gezien de ambities voor elektrisch rijden en het belang hiervan voor de klimaatdoelstelling.”
Elektrisch rijders tevreden over laadinfrastructuur in Nederland
Rijders van elektrische auto’s (EV-rijders) is gevraagd naar een algemeen rapportcijfer voor de verschillende manieren van laden. Alle manieren van laden scoren een ruim voldoende. Thuis laadpunten scoren het hoogst (9,3), openbare laadpunten (6,8) het laagst. Het overgrote deel van de EV-rijders laadt thuis op eigen terrein de auto op.
Plaatsing publieke laadpunten gaat minder snel
In 45% van de geslaagde aanvragen van een publieke laadpaal duurde het 7 tot 12 maanden tot plaatsing. Ook in een Vereniging van Eigenaren (VvE) loopt nog driekwart tegen problemen aan. Maarten van Biezen: “Het helpt om minder vraag gestuurd te plaatsen en veel vaker – vooruitlopend op de vraag – laadpunten te plannen en te plaatsen, om doorlooptijden te verkleinen. Gelukkig gebeurt dit al steeds vaker.“
Zonnestroom
Een opvallend hoog aantal EV-rijders die thuisladen heeft zonnepanelen: 79%. Ter vergelijking: landelijk hebben zo’n 19% van de huishoudens zonnepanelen.
Snelladen
Dertig procent van de volledig elektrische rijders rijdt nooit meer kilometers op een dag dan de actieradius van hun EV. Dit betekent dat deze groep onderweg nooit extra hoeft te laden. 68% geeft aan maximaal twee keer per maand bij te laden. EV-rijders zijn positief over snel laden (rapportcijfer 7,9) – 65% van de EV-rijders gebruikt wel eens een snellader.
Met de EV naar het buitenland
63% gaat met de EV ook naar het buitenland voor werk of vakantie. De grootste groep die dat niet doet bestaat uit mensen die überhaupt niet met de auto naar het buitenland gaat. Eerder berichtgeving in diverse media dat EV-rijders vaak met een benzineauto naar het buitenland gaan, blijkt niet uit de cijfers. Slechts 6% geeft aan dit te doen
Van ‘early adopter’ naar ‘early majority’
De beroemde adoptiecurve van Rogers geeft aan hoe een nieuwe technologie in een samenleving in gebruik wordt genomen aan de hand van vijf typen personen: innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards.. De groepen early adopters ( 59%) en innovators (22%) nemen af, terwijl de andere groepen groeien: early majority (13%) en late majority (5%). Maarten van Biezen: “Uit het Laadonderzoek 2022 blijkt dat elektrisch rijden steeds “gewoner” wordt”
Slim laden
Ook ‘slim laden’ is in het onderzoek meegenomen. 50% van de respondenten geeft aan wel eens slim te hebben geladen. Dit is een stabiel resultaat, dat ook in de vorige twee onderzoeken gehaald werd. In 20% van de slim laden sessies geeft de EV-rijder aan helemaal niets te hebben gemerkt van de aanpassingen op het laadprofiel, 6% geeft aan negatieve ervaringen te hebben gehad. Vooral de EV-rijders die thuis slim laden zijn hier erg enthousiast over. Zij laden thuis vooral op middels zelf opgewekte zonne-energie, of maken prijsbewust gebruik van het goedkopere nachttarief.
Regionaal
Regionale informatie in het Nationaal Laadonderzoek 2022 is beschikbaar voor een aantal indicatoren, zoals laadmix, bijladen per maand, rapportcijfers en knelpunten per laadmogelijkheid.
Representativiteit
Uit een vergelijking van autobezit blijkt dat de Top 10 automodellen uit het onderzoek grotendeels overeenkomt met de Top 10 automodellen in Nederland. Dit is een indicatie dat de steekproef redelijk overeenkomt met de totale populatie en is tevens een indicatie voor de representativiteit.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland