FC Den Bosch en jeugdfonds sport & cultuur gaan maatschappelijk partnership aan

Foto: Kees Vos fotografie

FC Den Bosch en haar foundation gaan voor tenminste drie seizoenen een samenwerking aan met het Jeugdfonds Sport en Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught. In Nederland groeien 251.000 kinderen op in armoede. Dat betekent dat één op de twaalf kinderen in ons land niet kan sporten in verenigingsverband.

FC Den Bosch en het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught delen de overtuiging dat alle jongeren moeten kunnen participeren in de georganiseerde sportbeoefening, zeker ook in de voetbalsport. FC Den Bosch-keeper en aanvoerder Wouter van der Steen verbindt zich als ambassadeur aan het Jeugdfonds en wordt het gezicht van de samenwerking.

Jan de Leeuw, bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught: ”Sport in verenigingsverband helpt een kind zich te ontplooien: lichamelijk, mentaal, geestelijk en sociaal. Het kind heeft daar baat bij. En dat geldt ook voor het gezin, de voetbalvereniging, de (lokale) samenleving en  in dit geval FC Den Bosch. Drempels voor jongeren om lid te worden van een sportvereniging, zoals de inkomens- en vermogenspositie van het gezin, moeten worden weggenomen. Als stichting betalen wij de contributie en/of het lesgeld van kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om aan sport, kunst en cultuur te doen. Via het netwerk en samen met FC Den Bosch, kunnen wij nog meer kinderen en hun ouders bereiken. Kinderen hebben het recht om te spelen en zorgeloos plezier te hebben. Dat is mogelijk door sportief en/of cultureel actief te zijn in verenigingsverband met leeftijds- en klasgenoten.”

Esther Vroegh, voorzitter FC Den Bosch Foundation, is blij met de samenwerking: “De FC Den Bosch Foundation richt zich op individuen en groepen die buiten de boot dreigen te vallen, kinderen in het bijzonder. Economische verschillen mogen wat ons betreft nooit een kwetsbaarheid worden. Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft de middelen, wij hebben het sociale netwerk. Een ideale combinatie om aandacht te hebben en te vragen voor kwetsbare kinderen en jongeren in onze gemeenschap. Zo willen we sociale verbrokkeling en tweedeling binnen groepen jongeren die financieel wel en die niet kunnen participeren in vormende sportactiviteiten voorkomen en tegengaan. In een maatschappij mag het samenlevende, het met elkaar dingen kunnen doen, nooit in de verdrukking raken. Het verhogen van de sportparticipatiegraad van kinderen waar thuis te weinig geld is om te sporten heeft een hoge prioriteit. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben we nu de kans om dit probleem in onze stad en regio aan te pakken.”

Wouter van der Steen, keeper en aanvoerder FC Den Bosch 1:”Een leven zonder sporten kan ik me niet voorstellen. Voetballen heeft mij mede gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik prijs me gelukkig dat ik van mijn hobby zelfs mijn beroep heb kunnen maken. Dat laatste is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar in de basis zou wel ieder kind gewoon voor z’n plezier moeten kunnen sporten. Het is nauwelijks in te denken dat er in een rijk land als Nederland zoveel kinderen zijn voor wie dit niet mogelijk is. Zelf woon ik in Sint-Michielsgestel en voetbal ik in Den Bosch. In mijn directe omgeving groeien 2.700 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar op in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. Deze kinderen kunnen niet meedoen met sportactiviteiten of andere dingen die het leven leuk maken. Dat vind ik schrijnend. Alle kinderen moeten mee kunnen doen.  Daarom ben ik ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zet ik mij met veel plezier in voor een vruchtbare samenwerking met FC Den Bosch.”

Ouders van kinderen die graag willen sporten, maar daar geen financiële mogelijkheden voor hebben, kunnen een mail sturen naar [email protected]. Een bijdrage van het fonds wordt dan aangevraagd via en door een intermediair, bijvoorbeeld een onderwijzer, buurtcoach of jeugdhulpverlener. Meer informatie over de mogelijkheden is eveneens te vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/www.fcdenbosch.nl of www.fcdenboschfoundation.nl.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

 

Reacties