Ruim 1000 woningen in 2022

Foto: Pixabay

Het is geweldig wonen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Maar ook in ‘s-Hertogenbosch is het voor veel inwoners steeds moeilijker om een passende en betaalbare woning te vinden. Het college wil met meer tempo en impact meer betaalbare woningen realiseren. In 2022 kwamen er ruim 1.000 woningen bij. En ondanks de stikstofproblematiek en stijgende bouwkosten, is de ambitie van 10.000 betaalbare woningen per 2030 nog altijd prima haalbaar aldus het college.

In 2022 zijn 1.085 nieuwe woningen gerealiseerd. Ook kwamen er nog eens 71 woningen bij door het beter gebruiken van bestaande woningen (bijvoorbeeld door woningsplitsing). De vooruitzichten voor 2023 zijn nog steeds goed. Wij verwachten dat we in 2023 uitkomen tussen de 1.100 en 1.200 woningen.

De provincie Noord-Brabant besloot dat de vergunningverlening voor projecten met stikstofeffecten op Natura2000 gebieden tijdelijk stil komt te liggen. Het is niet duidelijk voor hoe lang dat is. Het besluit van de provincie vergroot de onzekerheid van de woningproductie voor 2025 en verder.

Sturen op betaalbaarheid
Wethouder Slikker:  “Naast het realiseren van woningen, sturen we stevig op de betaalbaarheid ervan. We gaan voor 70% betaalbare woningen in onze zachte bouwplannen. In 2022 was 48% van de gerealiseerde woningen sociale huur. En dat is flink hoger dan de 30% waar we naar streven. Met het middensegment zijn we nog niet waar we willen zijn. Nog geen 6% middenhuur- en 6% betaalbare koop (maximaal €355.000 in 2022). Door stevig te blijven sturen op betaalbaarheid in nieuwbouwplannen, zorgen we komende periode ook voor meer middenhuur- en betaalbare koopwoningen.”

Ook voor zittende bewoners
Ook voor de zittende bewoners zetten we ons in voor betaalbaar wonen. Zo gaven we 33 startersleningen uit en voerden we de opkoopbescherming in. Ook was er extra aandacht voor energiearmoede. We startten met het Bossche Bespaarteam, de Bossche Bespaar karavaan en de Energiehulp (klusbus). Daarnaast verduurzaamden de corporaties ca. 1.300 corporatiewoningen en plaatsten zij ongeveer 2.000 installaties voor zonnepanelen. En daalde de gemiddelde EnergieIndex van de corporatiewoningen in lijn met ons doel met 0,05.

Wonen voor ouderen
Ook zijn in 2022 verschillende projecten van woningen voor ouderen opgeleverd. Zoals Zuiderschans, Seringenstraat Rosmalen en 53rd Welsh Divisionplein. Met oog op de toekomst werken we aan een woonzorgvisie. Daarin ligt het accent op het woonzorg beleid rond ouderen. De komende periode willen we zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden een stem geven op dit onderwerp. Daarvoor komt er een burgerberaad. Bedoeling is dat we met al deze input in begin 2024 een woonzorgvisie aan de raad voorleggen.

Bron: gemeente

Reacties

Cookieinstellingen