Het eerste burgerberaad in ’s-Hertogenbosch is een stap dichterbij

Foto: Pixabay

Het college en de raad willen inwoners op meer en op andere manieren betrekken bij onderwerpen die iedereen aangaan. Een nieuwe manier daarvoor is een burgerberaad. Het is een middel om inwoners meer zeggenschap te geven bij het maken van beleid. Dat draagt bij aan draagvlak en vertrouwen tussen inwoners, politiek en bestuur.

Als het aan het college ligt, is de woonzorgvisie (voor ouderen) het onderwerp voor het eerste burgerberaad in ’s-Hertogenbosch. Want hoe zorgen we met elkaar voor een zorgzame gemeenschap? We leven gemiddeld langer. Wonen langer zelfstandig. Maar we zien ook dat de beroepsbevolking krimpt. Ook in de zorg. Dat geldt ook voor het aantal actieve vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe kunnen we met dit gegeven dan toch de juiste zorg en hulp blijven geven? Dat vraagt om een visie met een andere aanpak. Breed gedragen door inwoners uit onze gemeente en partners. De gemeenteraad gaat het voorstel voor het Bosch Burgerberaad Woonzorgvisie bespreken en neemt daar op 4 juli een besluit over.

Versterken lokale democratie
Pieter-Paul Slikker, wethouder wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing: “Samen ’s-Hertogenbosch maken. Dat is wat wij willen. Want als college hebben we gezegd: wij willen álle stemmen horen in onze wijken en dorpen over belangrijke opgaven. Mensen die als vanzelfsprekend hun stem laten klinken in onze democratie en die de weg naar het stadhuis probleemloos weten te vinden. Maar juist ook de stemmen die veel zachter klinken of helemaal niet. De stem van inwoners die soms het vertrouwen kwijt zijn dat hun stem er óók toe doet in onze samenleving.

Een van de manieren waarop we dat doen is door samen met de gemeenteraad te starten met een eerste Bosch Burgerberaad over de toekomst van wonen en zorg. Over twintig jaar hebben we twee keer zoveel oudere inwoners en minder werkenden in de zorg. Daarover willen we met inwoners op ontdekkingstocht. Wat betekent dat voor hoe we oud willen worden? Voor wat we over hebben voor elkaar? Wat we nodig hebben in onze wijken en woningen? Wat verwachten we van onze zorgwerkers? We loten een dwarsdoorsnede van onze inwoners en laten hun – gesteund door mensen die dagelijks bezig zijn met de grote vragen op het vlak van zorg, wonen en welzijn – advies geven aan gemeenteraad en college.”

Burgerberaad woonzorgvisie
Een burgerberaad bestaat uit een groep van zo’n 100 gelote inwoners. Samen vormen ze een zo goed mogelijke afspiegeling van de gemeente. Deze groep zoekt, onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider, naar oplossingen voor het vraagstuk dat het college en de raad aan hen voorleggen. In een burgerberaad is ruimte voor verschillende meningen. En er wordt gezocht naar overeenkomsten. Door met elkaar te leren en te overleggen in meerdere sessies komt deze groep, in een periode van vier tot zes maanden, tot een eindrapport met aanbevelingen voor het gemeentebestuur. Het is dan ook belangrijk dat het burgerberaad van tevoren weet wat de kaders zijn en wat het college en de raad met de uitkomsten doen. Dat wordt 4 juli duidelijk.

Het burgerberaad is onderdeel van een breder participatieproces
Ook partners en het grote publiek worden bij het burgerberaad betrokken. Dat kan op verschillende manieren. Zo zorgen we ervoor dat inzichten en kennis van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en professionals die daarbij naar boven komen, terugkomen in het burgerberaad. Op verzoek van het burgerberaad kunnen ook organisaties en professionals worden uitgenodigd om kennis en inzichten te delen. Daarmee eindigt de participatie niet in alleen een gemeentelijke woonzorgvisie. Maar in een stuk dat een breder eigenaarschap kent onder alle maatschappelijk betrokkenen. We zien veel voordelen. De betrokkenheid van inwoners bij het maken van de woonzorgvisie wordt groter. En de inhoud verrijkt. Zo kunnen we samen de zorgzame samenleving in onze gemeente vormgeven.

Bron: Gemeente

 

Cookieinstellingen