Gemeente introduceert nieuwe aanbieders deelfietsen en -scooters

Foto: Cees Ringelberg

Vanaf zaterdag 1 juli zijn de deelfietsen en deelscooters van vier (deels) nieuwe aanbieders op steeds meer plekken in onze gemeente te zien. Dat zijn Bolt en GO Sharing met ieder 250 deelfietsen. En Check en Felyx die ieder 250 deelscooters aanbieden. Vanochtend hebben zij zich gepresenteerd. Dat deden zij in het Bossche Broek samen met wethouder Roy Geers.

De wethouder onderstreepte de extra waarde van deelfietsen en deelscooters in de overgang naar duurzame mobiliteit: “Heel veel mensen beseffen dat er verandering nodig is. En daar waar wij kunnen, moedigen we aan dat onze inwoners op een andere én duurzame manier gebruik maken van vervoer. Zeker als het gaat om korte ritten. Dan zijn de deelfietsen en deelscooters een prima keuze. Die juich ik van harte toe.”

Beperken overlast
Ook de aanbieders onderschrijven die ambitie. Daarnaast is er het gedeelde besef dat er vanaf de start aandacht moet zijn voor zaken als het voorkomen van overlast. Ook daarin trekt de gemeente samen op met de aanbieders om tot oplossingen te komen.

Wethouder Roy Geers: “Dat heeft inderdaad onze aandacht. Want ik besef me heel goed dat we oog moeten houden voor de keerzijde. Maar ik ben er van overtuigd dat deze vier aanbieders alles in het werk zullen stellen om de overlast tot een minimum te beperken. Want ook zíj zijn daar bij gebaat’.

Met het eerder aangekondigde vergunningenstelsel en de regel voor aanbieders om hun diensten te koppelen aan de app mobility as a service, legt de gemeente verder extra nadruk op een verbeterd gebruiksgemak. Zodat veel inwoners op een gemakkelijke manier gebruik kunnen maken van zowel de deelfiets als deelscooter.

 

Cookieinstellingen