Gemeentelijke belastingen

Foto: Kees Vos Fotografie

Eind juni verstuurde de gemeente aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen. Inwoners en bedrijven die nog geen aanslagbiljet voor 2023, 2022 en 2021 ontvingen, ontvangen deze mogelijk nu. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Waarom een aanslag?
Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. Lees meer informatie op de pagina Belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-beschikking en de WOZ-waarde?
De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De gemeente informeert de belanghebbende(n) van het pand over deze WOZ-waarde met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet.

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze inzien op de website van het wozwaardeloket. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Het taxatieverslag, de taxatiemethodiek en meer informatie over de WOZ vindt u op de pagina WOZ/OZB en taxatieverslag.

Bezwaar
Vindt u de WOZ-waarde niet juist of hebt u vragen over de waarde? Wij bespreken dit graag met u. Vul hiervoor het digitaal contactformulier in. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 10 werkdagen contact met u op. De taxateur beantwoordt uw vragen en blijkt de waarde onjuist, dan past hij/zij deze aan. U kunt het contactformulier invullen tot en met 11 augustus 2023.

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken op de pagina Bezwaar.

Betaling
Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen leest u meer.

Kwijtschelding
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen via de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De vermogensnorm voor kwijtschelding is vanaf nu hoger. U kunt daarom ook met wat meer vermogen (zoals spaargeld) kwijtschelding krijgen. Hoeveel vermogen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een indicatie vindt u in het informatieblad kwijtschelding (pdf).

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?
Ontvangt u uw aanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de berichtenbox in MijnOverheid op de pagina Berichtenbox.
Hebt u zich al eerder aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag nu digitaal. De berichtenbox is alleen voor burgers. Bedrijven kunnen de aanslag niet digitaal ontvangen.

 

Cookieinstellingen