Meerjarige opvang: Pettelaarpark en Kruithoorn

Foto: Gemeente 's-Hertogenbosch

Nederland kent een enorme stroom vluchtelingen. Er ligt landelijk een dringende vraag deze mensen op te vangen. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch helpt hierbij en gaat zeshonderd asielzoekers opvangen. Twee plekken zijn in beeld voor een meerjarige opvang van asielzoekers. Dat zijn:

  • Pettelaarpark 90 (nu nog hotelfunctie). Hier kunnen 250 vluchtelingen voor maximaal vijf jaar terecht. We onderzoeken of zij er vanaf 1 januari 2024 kunnen komen. De hotelfunctie vervalt in de tijd dat er vluchtelingen zijn.
  • Terrein Kruithoorn aan de Poeldonkweg. Het plan is hier 350 vluchtelingen op te vangen voor maximaal tien jaar. De datum wanneer vluchtelingen hier mogelijk opgevangen worden, is gepland derde kwartaal 2024. Het COA gebruikt voor de opvang een niet bebouwd deel. Er komen tijdelijke units: zeven woonunits en vier units voor kantoorfuncties, ontmoeting, leslokalen en opslag.

Meest geschikte plek
Het komen tot een opvangplek voor asielzoekers vraagt om een zorgvuldige afweging. In het belang van de omwonenden en de omgeving. Maar ook voor de mensen die tijdelijk in de asielopvang gaan wonen. Een ideale plek voor zo’n opvang is er niet, want veel geschikte plekken zijn in beeld als vaste woningbouwlocatie. Het college van burgemeester en wethouders vindt deze twee plekken nu het meest geschikt. De opvang is er goed in te passen. En in de buurt zijn verschillende voorzieningen die nodig zijn. Zoals onderwijs, openbaar vervoer en zorg. Dat vinden we belangrijk. Zo betrekken we de vluchtelingen actief vanaf dag één en kunnen ze meedoen in onze gemeenschap.

Ruimtelijk en juridisch vervolg
Deze plekken heeft de gemeente aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangeboden. Het COA is nu aan zet om de opvang te realiseren. Daarvoor neemt zij nog verschillende stappen.

Bij terrein Kruithoorn is dat onderzoek, ontwikkelen van een bouwplan en de aanvraag van een (omgevings)vergunning. Voordat het COA tot realisatie kan komen, start dit vergunningentraject. Hierbij gelden de normale juridische mogelijkheden van beroep en bezwaar voor inwoners en ondernemers. Bij het terrein Kruithoorn heeft de gemeenteraad een rol in dit proces. Die gaat over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Voor Pettelaarpark 90 is de procedure lichter. Deze bestemming heeft namelijk al een hotelfunctie.

Informatiemomenten en meepraten
De opvang van zeshonderd vluchtelingen in ’s-Hertogenbosch is een vraagstuk dat veel inwoners bezighoudt. Zeker als de opvang dicht in de buurt plaatsvindt. Dat begrijpen we. Daarom zorgen we voor een zorgvuldige communicatie met de naaste omgeving. Die krijgen maandagavond (30 oktober) een brief met informatie en een uitnodiging voor verschillende informatiemomenten.

Op www.s-hertogenbosch.nl/azc is alle actuele informatie te vinden over het verloop van de realisatie van de twee opvangplekken. Inwoners kunnen via mail en telefonisch contact met de gemeente hun vragen stellen.

In aanloop naar het realiseren van de opvang komt een vast omwonendenoverleg. Doel hiervan is elkaar te informeren en afspraken te maken. Sowieso kunnen omwonenden meepraten over het beheer in en rond de twee opvangplekken. En over thema’s als veiligheid en meedoen in de samenleving. Dit overleg blijft, zolang de opvang er is.

Regie houden
Als gemeente bieden we asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders een plek aan op een Bossche manier: gastvrij, humaan, betrokken en met kwaliteit. Dit komt overeen met de wens van de gemeenteraad. Met deze locatiekeuze nemen we tegelijk regie op de landelijke vraag om vluchtelingen op te vangen. Zodat we zelf kunnen bepalen wat de meeste geschikte plek is voor de opvang van asielzoekers.

Bron: Gemeente

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen