Burgemeester Mikkers biedt zijn excuses aan

Foto: Gemeente 's-Hertogenbosch

Er gaat een video rond waarin ik uitspraken doe over mensen uit Marokko. Laat ik helder zijn. Wat ik heb gezegd in dat gesprek neem ik mijzelf erg kwalijk. Ik had de context van hetgeen wat ik bedoelde veel beter moeten schetsen. Nu lijkt het alsof ik de Marokkaanse gemeenschap in mijn stad, in ons land, als een overlast gevende groep Nederlanders zie. Dat is niet zo, dat is ver van hoe ik ben.

Hier bied ik mijn excuses voor aan.
“Ik snap dat mensen uit onze gemeenschap teleurgesteld zijn in mij. En zich niet door mij als burgemeester vertegenwoordigd voelen. Dat doet mij pijn. En dat wil ik rechtzetten. Wat ik niet heb gezegd in dat gesprek, neem ik mijzelf ook kwalijk. Ik had discriminerende uitspraken van anderen duidelijk moeten tegenspreken.

Want ik wil een burgemeester zijn van alle inwoners van ’s-Hertogenbosch. Waar je ook vandaan komt of wie je bent. Ik zoek juist de verbinding en maak geen verschil tussen mensen. Samen maken wij ’s-Hertogenbosch. Waarin iedereen gelijkwaardig is. Ik hoop dat ik dat de gemeenschap de afgelopen jaren heb kunnen laten zien. En dat er vertrouwen van alle inwoners is dat ik als mens en burgemeester zo ben.

Ik snap dat deze video een beeld toont dat daar haaks op staat. Dat vind ik heel erg. Wat me nu te doen staat, is dat vertrouwen herstellen. Daarom heb ik vanochtend al veel gesproken met inwoners uit onze gemeenschap. Wat hebben zij van mij nodig, hoe kunnen wij samen hierover het gesprek hebben. Dat is mijn eerste prioriteit. vandaag en de komende tijd.

Context
Deze week hebben we het bericht over de locatiekeuze voor de opvang van asielzoekers naar buiten gebracht. Met bedrijven en omwonenden hebben we gesproken op verschillende informatiemomenten. Die organiseerden we samen met het COA.

De opname is een deel van een rumoerige informatieavond afgelopen dinsdagavond. Er kwamen van omwonenden vragen over wat de komst van vluchtelingen voor hun veiligheid zou betekenen. Het COA vertelde o.a. over uit welke landen de vluchtelingen komen. Mensen die geplaatst worden op de plekken die nu in beeld zijn. Dat zijn met name Syrische, Turkse, Afghaanse, Eritrese en Somalische mensen die gevlucht zijn.

Eén van de inwoners gaf daarna aan dat ‘Syrische mensen de ergste zijn’. In de zin van mensen die voor overlast en incidenten zorgen. Daarop heb ik het willen aangegeven dat van de veiligelanders die in ons land komen en die betrokken zijn bij overlast, het COA aangeeft dat dit vooral om asielaanvragers uit Marokko gaat. Het COA geeft namelijk aan dat de meeste overlast komt van asielzoekers met weinig tot geen kans op een succesvolle asielaanvraag uit de MALT-landen. Dat zijn Marokko, Algerije, Libië en Tunesië.

Tot slot
Achteraf gezien had ik deze cijfers helemaal niet hoeven te benoemen. Ik snap dat inwoners en omwonenden vragen hebben over de komst van 600 ‘nieuwe buren’. En wat dat voor hun leefomgeving kan betekenen. Daar moeten we met elkaar het gesprek over hebben. Zodat we samen aan de slag kunnen om de buurt veilig en leefbaar te houden voor heel de gemeente ‘s-Hertogenbosch”.

Bron: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen