Samen de schouders onder gezond huishoudboekje

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders presenteert voor het volgend jaar een sluitende begroting. In deze begroting doet het college een voorstel waaraan zij in 2020 geld wil uitgeven. Ook neemt zij de wensen van de gemeenteraad hierin mee die bij de behandeling van de voorjaarsnota naar voren kwamen.

Er is in de begroting voor volgend jaar beperkt ruimte voor nieuwe zaken. Maar het college zet alles op alles om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Onder meer op het gebied van economie en arbeidsmarkt, talentontwikkeling, sociale kwaliteit en gezondheid. En van cultuur, energie, klimaatadaptie, wonen, verkeer en mobiliteit. Ook staan er bedragen in de begroting voor het huisvesten van Exempel en voor de lokale omroep.

Toekomst

Na 2020 ziet het financiële plaatje er minder gunstig uit. Dit is een direct gevolg van een optelsom van externe factoren en onzekerheden. Daarmee hebben bijna alle Nederlandse gemeenten te maken. Het college wil samen met de gemeenteraad kijken hoe de begroting ook in de komende jaren sluitend te maken.

Het college is daar duidelijk over: “Als gemeente voeren we al jarenlang een stevig en houdbaar financieel beleid. We zetten die traditie graag door. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de financiële gezondheid van onze gemeente. Dat betekent samen keuzes maken voor een toekomstbestendige gemeente.”

In november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

De begroting 2020 is op deze website te raadplegen: denbosch.begroting-2020.nl/

Reacties