Biodiversiteit en maaien

jun 21 , 16:09 Gemeente
bermen 1
Om de biodiversiteit te bevorderen, maaien we vanaf dit jaar op veel plekken minder. Dit zorgt voor langer gras maar ook prachtige bloemen en een rijkere natuur. Hoewel de bloemen nog in bloei staan, zijn we nu gestart met maaien. Dit doen we voor de verkeersveiligheid maar ook om volgend jaar weer te kunnen genieten van een kleurrijke bloemenpracht.
Maaibeleid
In ’s-Hertogenbosch hebben we ruim 10 km2 openbaar groen, verdeeld over zo’n 40.000 percelen. 8 km2 bestaat uit gras, deze oppervlakte is vergelijkbaar met 1.600 voetbalvelden. We maken onderscheid tussen ‘gazon’ en ‘ruw gras’.
Gazon
We hebben ruim 2 km2 gazon (kort gras) in onze gemeente. Dit is verspreid over ongeveer 8.000 percelen. Kort gras zie je bijvoorbeeld in parken, in woonwijken waar wordt gesport en gespeeld, bij hondenuitlaatroutes, op evenemententerreinen en op plekken waar goed zicht voor het verkeer nodig is.
Gazon is goed voor de opvang van water, maar heeft een geringe ecologische waarde in vergelijking met natuurvriendelijk beheerd groen. Voor de biodiversiteit is variatie in de vegetatie waardevoller dan alleen kort gras. In kort gras leven weinig soorten, maar toch vinden sommige vogels hier wel voedsel.
Gazon wordt 16-25 keer per jaar gemaaid. We maaien alleen in het groeiseizoen (maart – november). Met de aannemer spreken we af hoeveel centimeter het gras maximaal mag zijn. Het aantal keer dat hij maait, hangt dus af van hoe snel het gras groeit. Dit wordt o.a. bepaald door de temperatuur, hoeveelheid neerslag, voedingsstoffen in de bodem en soort grond.
Ruw gras
De helft van al het openbaar groen bestaat uit ruw gras. Dit is lang gras, waarin vaak diverse kruiden en bloemen groeien. In totaal hebben we zo’n 6 km2 ruw gras, verspreid over ongeveer 13.000 percelen. Je vindt ruw gras vooral langs wegen, langs oevers van water en in het buitengebied. Ruw gras vormt een natuurvriendelijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Het trekt allerlei insecten, vogels, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Zij vinden hier voedsel en schuilplekken en kunnen er overwinteren.
Ruw gras wordt 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Een klein deel (1%) van het ruw gras maaien we 4 keer per jaar. Maaien is noodzakelijk om het grasland in stand te houden. Als we niet meer maaien ontstaat er vanzelf een bos. We verliezen daarmee ook de bloeiende en kruidachtige planten die we graag willen behouden. We maaien steeds vaker gefaseerd. Hierbij blijft elke maaibeurt een deel van de vegetatie staan. Dit is de meest insectenvriendelijke manier van beheer en is belangrijk voor de zaadvorming.
Bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen
Op bepaalde plekken in ruw gras leggen we bloemenlinten en vlinderidylles aan. Deze plekken vormen een belangrijk leefgebied voor vlinders en bijen. Hier groeien verschillende inheemse bloemen en planten met veel nectar, waardoor er voor elke levensfase van vlinders en bijen een geschikt voedselaanbod is.
Inzaaien met inheems bloemmengsel
We zaaien deze locaties in met zorgvuldig geselecteerd zaad van bloem- en plantsoorten die hier van nature voorkomen. Gedurende een periode van 1-3 jaar ontstaat een bloemenpracht die veel vlinders en bijen aantrekt. Omdat de zadenmengsels erg kostbaar zijn, passen we dit alleen toe op specifieke locaties. Dit zijn plekken die deel uitmaken van een aaneengesloten natuurnetwerk of zijn gekozen op verzoek van omwonenden.
Een vlinderidylle bij u in de buurt?
Wilt u graag een bloemrijke vlinderidylle in uw buurt? Laat het ons weten via het digitaal contactformulier . Wij nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Het inzaaien van een idylle vindt plaats in het najaar.
Op de kaart
Op onderstaande kaart ziet u het gras in onze gemeente. We maken onderscheid tussen gazon en ruw gras. Hebt u een vraag of opmerking over het gras in uw buurt? Laat het ons weten via het online meldingsformulier .
Omvormen gazons
De openbare ruimte wordt steeds vaker gebruikt voor het versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en wateropvang. Een groot deel van het groen beheren we volgens ecologische uitgangspunten. Op een aantal plekken maaien we daarom minder vaak, zodat er meer verschillende plantensoorten gaan groeien. Het doel is meer biodiversiteit en daardoor een hogere natuurwaarde.
Daar waar het kan vormen we gazon om tot ruw gras. We passen dan het maairegime aan en op sommige plekken zaaien we een kruidenrijk bloemmengsel in. Omvormen is niet overal mogelijk. Bij de keuze tussen gazon en ruw gras houden we rekening met:
  • Ontwerpuitgangspunten
  • Recreatief gebruik
  • Speelgelegenheid
  • Verkeerssituatie
  • Hondenuitlaatroutes
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.