Gemeente start met handhaving op en bij het water

apr 01 2023, 10:54 Gemeente
binnendieze 0021
Het vaarseizoen is in aantocht. Dan varen er weer veel grotere en kleinere boten over de Bossche wateren. Zoals op de Dommel, de Zuid-Willemsvaart, de Dieze en de Ertveldplas. En ook in de haven wordt volop gevaren. De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden. Dat is mede het gevolg van de coronatijd. Toen gingen mensen op zoek naar andere manieren van recreëren.
Wethouder Ralph Geers: “Uiteraard geeft varen veel plezier en is het een speciale beleving. Maar de drukte heeft ook tot gevolg dat er zich meer en meer gevaarlijke situaties voordoen. En het leidt soms tot ongewenste overlast. En dat is niet de bedoeling. Daarom wil de gemeente nog dit jaar starten met handhaving.”
Goed gedrag begint bij jezelf
Uiteraard vraagt het goed gebruik van het water iets van alle waterrecreanten zelf. Die moeten zich aan de regels houden. En daar waar het onveilig wordt, er overlast is en er overtredingen plaatsvinden, kan de gemeente nu ingrijpen.
De gemeente gaat zelf met een boot het water op, met medewerkers die handhavend kunnen optreden. En is met name bedoeld om mensen erop te wijzen wat wel en wat niet kan. Dit jaar is dat nog een proef. Als die goed werkt, dan zullen er de komende jaren meer handhavers bij komen.
Wrakken ruimen
Ook wordt gekeken naar de waterkant. Daar liggen veel bootjes aangemeerd. Die liggen daar heel vaak illegaal. Soms zijn er zelfs steigers of andere bouwsels gemaakt. Wethouder Ralph Geers: “Ook daar wil de gemeente werk van maken. Om te beginnen met het bergen van de wrakken. Je ziet namelijk veel bootjes die er verwaarloosd liggen, half of helemaal onder water. Die liggen in de weg en vervuilen soms ook het water.”
Naast deze korte termijn aanpak komt er ook beleid voor de langere termijn. Daar wordt dit jaar verder aan gewerkt. Zodat ook in de komende jaren alles in goede banen wordt geleid. Zowel op het water als aan de waterkant. Zodat alle waterrecreanten kunnen genieten van hun vaartochten op de Bossche wateren.
Bron: Gemeente