Investering voor schoolgebouwen

apr 10 2023, 10:37 Gemeente
den bosch 29 april 139
Gemeente ’s-Hertogenbosch wil goede en toekomstbestendige schoolgebouwen voor de jongste inwoners. Dit draagt bij aan goed onderwijs en de talentontwikkeling van jongeren. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente. Jaarlijks stellen we vast welke scholen we bouwen of verbouwen met het geld dat beschikbaar is in de begroting.
Voor 2023 staat het volgende op stapel: uitbreiding van basisschool de Masten in Maliskamp. Een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van Educatief Centrum ’t Sparrenbos in Sparrenburg. En geld voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenvoeging of herschikking van Kindcentrum ’t Wikveld en Kindcentrum Caleidoscoop in Empel.
Basisschool de Masten krijgt uitbreiding
De Masten heeft al enkele jaren problemen om alle leerlingen goed onder te brengen in het huidige gebouw. Op basis van de leerlingenprognoses van 2020 was er geen aanleiding om de school uit te breiden. Het ruimtegebrek zou kunnen worden opgelost door leerlingen naar andere scholen in de directe omgeving te laten gaan.
Uit de cijfers van eind 2022 blijkt dat de school wel ruimtetekort heeft op basis van de berekening die daarvoor in de onderwijshuisvestingsverordening staat. Er is structureel extra ruimte nodig voor circa 70 leerlingen (totaal 200 leerlingen). Daar komt een piek van 20-40 leerlingen bovenop voor enkele jaren. We gaan de Masten uitbreiden zodat er ongeveer 200 leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen. De piek wordt in goed overleg met het schoolbestuur Signum opgevangen elders in Rosmalen Zuid. Op deze manier gaan we verantwoord om met het beschikbare geld.
De Masten zit in de multifunctionele accommodatie Meerlaer in Maliskamp. Daar zitten ook de kinderopvang van Kanteel, wijkactiviteiten in Ons Trefpunt en kinderdagcentrum Elzengaard van Cello. De afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe het ruimtetekort van de Masten op te lossen. Dit deden we met de partners van Meerlaer en enkele andere uit Maliskamp. De conclusie is dat een uitbreiding op het dak van de school de beste oplossing is. We gaan samen met het schoolbestuur en de school de uitbreiding zo snel mogelijk realiseren. Verwachting is dat de extra verdieping eind 2024 klaar is.
Bouwvoorbereidingskrediet voor nieuwbouw ’t Sparrenbos
De huisvesting van ’t Sparrenbos in de wijk Sparrenburg is sterk verouderd. Daarom komt er een nieuw gebouw voor dit Kindcentrum. We stellen nu geld beschikbaar om daarvoor een ontwerp te maken. Het gaat dan om een nieuwe school voor 360 leerlingen. Met de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden met twee groepsruimten. Daarmee kunnen we schommelingen in het aantal leerlingen in Rosmalen Zuid opvangen. In het Kindcentrum blijft ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het Kindcentrum komt in de wijk. Waar precies is nog niet duidelijk. Daarom starten we de ontwerpfase met een locatiestudie.
Onderwijshuisvesting in Empel
Bij Kindcentrum ’t Wikveld (Meerwijkweg 2 en Zeis 1) en Kindcentrum Caleidoscoop (Fluitenkruid 8), is ruimte over. Beide scholen staan in Empel. De cijfers laten zien dat het aantal leerlingen verder daalt. Daarom gaan we onderzoeken op welke manier we het beste met het teveel aan ruimte kunnen omgaan. En stellen we hiervoor geld beschikbaar.
Bron: gemeente