Scholieren mogelijk niet op uitwisseling door gebrek aan gastgezinnen en regionale aanspreekpunten

Jaarlijks komen tientallen jongeren uit tal van landen naar Nederland. In het bijzonder voor Eleonora uit Italië en Aitor uit Spanje. Zij hopen dat een Nederlands gastgezin hen kiest zodat zij kunnen meedraaien in het leven hier. De culturele uitwisseling die plaatsvindt gaat uiteindelijk twee kanten op. Niet alleen leren de uitwisselingsscholieren de Nederlandse taal en cultuur, ook gastgezinnen leren heel veel van de cultuur van ‘hun’ gastkind in huis. 

Aanpak overgewicht voor volwassenen bekroond als 'best practice'

Steeds meer mensen in Nederland worstelen met overgewicht en obesitas. Een bredere benadering van gezondheid is vereist om dit probleem aan te pakken. Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor een landelijke aanpak ontwikkeld. De netwerkaanpak met het Leefstijlloket van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd en is op 25 mei gepresenteerd als 'best practice’ aan staatssecretaris Maarten van Ooijen.