Verkeersinfarct, kernenergie en sierbloemen heftige strijdpunten in verkiezingsdebat

Foto: Knillis

Martijn Buijsse (VVD) stelde dat ’s-Hertogenbosch te kampen heeft met een verkeersinfarct en dat de stad onbereikbaar dreigde te worden vanwege de minder vriendelijke maatregelen om het autoverkeer aan banden te leggen. Zo opende hij, gisternavond het verkiezingsdebat van de vereniging Knillis in de Knillispoort.

Dit leidde tot verwonderde reacties bij de andere debaters. Bram van Boven (SP) en Eileen Samshuizen (PvdD) reageerden daarop dat het openbaar vervoer beter moest. Volgens Bram van Boven was de marktwerking in het OV de oorzaak. Adriana Hernández (50pPLUS) hield als reactie op de stelling van Buijsse pleidooi voor gratis openbaar vervoer, zeker voor 50-plussers.

Eileen Samshuizen (PvdD) raakte tijdens haar pleidooi voor om de veehouderij met 75% te verminderen in conflict met een van de toehoorders, toen ze ook een verbod op sierbloemen eiste. Ook de andere panelleden vonden dat laatst niet zo’n geweldig idee. Nicole Egelmeers (BBB) had wel enig begrip om het in de veehouderij anders te gaan doen. “Want er gebeurde al een heleboel  en er was al heel veel innovatie”, reageerde ze. Maar een reductie van de veestapel met 75% was niet aan de orde.  Nicole maakte zich ook zorgen om de energietransitie. Geen nieuwe windmolens en zonneparken (in Den Bosch) en pleitte vooral voor investeren in opslag (d.m.v. waterstof) en kernenergie. Bijna alle panelleden waren het er wel over eens dat kernenergie uitkomst zou kunnen bieden. Eileen Samshujzen sprak zich als enige vierkant uit tegen het inzetten van kernenergie.

De marktwerking in de zorgsector was volgens Bram van Boven de oorzaak dat de zorgkosten de pan uit vlogen en de zorg steeds minder bereikbaar werd voor de mensen die toch al moeite hadden om rond te kunnen komen. Hij pleitte voor het afschaffen van zorgverzekeraars, eigen risico en de marktwerking in de zorg. “Een nationaal zorgfonds moet daarvoor in de plaats komen”, zo stelde hij. Hij vond hiervoor, zoals verwacht, een luisterend oor bij Adriana Hernández (50PLUS), Nicole Egelmeers (BBB) en Eileen Samshuizen. Bij  Martijn Buijsse (VVD) trapte hij op zijn ziel. Martijn zag helemaal niets in de plannen van de SP’er. Volgens Martijn kon de zorgsector niet zonder marktwerking en een eigen risico. Een nationaal zorgfonds vonden de anderen ook wel ver gaan, dat leek te veel op terugkeren naar het ouderwetse ziekenfonds.

Op het gebied van ruimtelijke ordening wilde Nicole Egelmeers dat er in steden meer moest worden gebouwd in de hoogte én meer groen in de stad. “In Den Bosch betekent dit dat we z.s.m. doorgaan met de Bossche Stadsdelta en meer groen bouwen zoals een écht park op het burgemeester Loeffplein”, aldus Egelmeers.

Adriana Hernández wilde dat het Nederlands de voertaal werd in het onderwijs. Zij, afkomstig uit Mexico, vertelde dat ze destijds op deze manier Nederlands had geleerd en dat dat de beste manier was.

Eileen Samshuizen hield bijna aan het eind van de bijeenkomst nog een betoog voor een verbod op dierproeven. “Experimenten op dieren moeten zo spoedig mogelijk worden gestopt. De proeven en de manier waarop de dieren hiervoor worden gehuisvest, veroorzaken ontoelaatbaar veel pijn, stress en sterfte bij dieren. Het merendeel van de gebruikte dierproeven leidt bovendien niet tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen”.  Zo zal volgens Eileen proefdiercentrum Charles River in Den Bosch de bedrijfsvoering zal flink moeten veranderen. “Den Bosch wordt een proefdiervrije gemeente!”, sloot ze haar betoog af.

 

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen