John Hermans neemt zitting in bestuur FC Den Bosch Foundation

Foto: Kees Vos Fotografie

De FC Den Bosch Foundation heeft haar bestuur uitgebreid met John Hermans. Hermans (42) is een bevlogen en betrokken supporter die in de afgelopen jaren als adviseur betrokken was bij FC Den Bosch. Ook was hij mede-initiatiefnemer van de in september 2019 opgerichte Stichting M-Side. Daarnaast is Hermans vanuit zijn werkgebied professional in supporters- en veiligheidsconsultancy.

De FC Den Bosch Foundation bereidt een herstart voor, nadat de activiteiten vorig jaar zomer noodgedwongen, tijdelijk ‘on hold’ waren gezet. Het doel van de foundation is de binding tussen club, supporters en samenleving op basis van wederzijdse betrokkenheid tot stand te brengen, te (onder)houden en te vergroten. Met gerichte, impactvolle activiteiten wil de foundation deze betrokkenheid meer zichtbaar maken en uitdragen bij een breed publiek. De BVO FC Den Bosch zag zich, gegijzeld door omstandigheden, afgelopen seizoen genoodzaakt haar focus te verleggen naar de meer bedrijfsmatige activiteiten van de organisatie. De FC Den Bosch Foundation en moederclub FC Den Bosch hebben zich nu opnieuw gecommitteerd aan het geaccepteerd krijgen van FC Den Bosch als maatschappelijke instituut binnen de stad. Club en foundation spitsen zich de komende tijd daarom toe op het creëren van een gezamenlijk programma waarin supporters en sponsors op verschillende manieren worden betrokken bij hun club, leefomgeving en bij elkaar.

Roger Schouwenaar bestuursvoorzitter van de FC Den Bosch Foundation: “Voetbal biedt een mooie kans om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en te beïnvloeden. Maatschappelijke tendensen en sociale ontwikkelingen worden vaak zichtbaar in stadions en rondom voetbal. FC Den Bosch maakt onderdeel uit van de stad, zoals de stad onderdeel uitmaakt van het voetbal. Hebben we het over FC, dan hebben we het over supporters. Als je een succesvolle foundation wilt ontwikkelen, heb je daar de juiste bouwstenen voor nodig. Die vormen samen een stevig fundament voor de toekomst. We zijn tot het inzicht gekomen dat nieuwe collectieven nodig zijn om het sociaal kapitaal dat de achterban van FC Den Bosch vertegenwoordigt, effectief en efficiënt in te zetten. John heeft het vermogen om deze mensen bij en tot elkaar te brengen. Hij spreekt de taal van de supporters en stakeholders en kan tegelijkertijd op beleidsniveau meepraten en afspraken maken. We zetten het huis nu goed neer, zodat het bewoonbaar en daarmee interessant genoeg is om het zichtbaar te maken voor de buitenwereld.”

John Hermans: “Club, supporters en stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. FC Den Bosch is meer dan een voetbalclub, het staat met beide benen in de gemeenschap. Het is onder de achterban een breed gedragen wens dit officieel vast te leggen in het DNA van de club. Ik zie een uitdaging in het creëren van slim partnership waarbij de belangen van de club, supporters en sponsors elkaar versterken en hiermee de maatschappelijke positie en impact van FC Den Bosch verbetert. In onze thuisbasis, De Vliert, zijn veel supporters te vinden die zich betrokken voelen bij sociale- en stedelijke problematiek. Supporters willen en kunnen daarin veel betekenen en veel zelf doen, als ze daarbij ondersteund en gefaciliteerd worden. Club, foundation en maatschappelijke partners, zoals de gemeente, kunnen die voorwaarden scheppen. Het allerbelangrijkste dat club en foundation te bieden hebben, is dat mensen de ervaring kan worden gegeven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. Dat vertrouwde clubgevoel van we horen er écht bij. Clubliefde is het gevoel dat je ergens thuishoort, ongeacht je afkomst of status. Ons blauwwit hartgevoel willen we zo breed mogelijk verspreiden in stad en regio.”

De FC Den Bosch Foundation wordt op dit moment aangestuurd door een (onbezoldigd) driekoppig bestuur. De portefeuilles politiek, educatie, topsport, ondernemen en sociale inclusie zijn met Roger Schouwenaar, Reinoud van Uffelen en Martijn de Kort vertegenwoordigd. Vanaf 15 mei 2020 geeft John Hermans invulling aan de portefeuille supporters, club en stad. De voorkeurszetel wordt ingevuld door de algemeen directeur van FC Den Bosch, Rob Almering. Hiermee is ook de binding met de club verankerd.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 wordt de foundation op uitvoeringsniveau en in de communicatie zeer nauw verbonden met FC Den Bosch N.V. Als entiteit blijft de foundation losstaan.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

 

Reacties