Corona, opent deuren voor cliënten van Mentorschap

Het jaar loopt weer ten einde en Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant blikt dan terug op de achterliggende maanden en kijkt vooruit op het nieuwe jaar. In het bijzonder voor het driejarige project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’. Een landelijke project waar stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant onderdeel van uitmaakt. Het project heeft als doel nieuwe mentoren te werven voor kwetsbare mensen die het lastig vinden om beslissingen te nemen over zorg en welzijn. Juist in het corona tijdperk is er veel behoefte aan ondersteuning!

Er is veel gebeurd. Dachten we dat we Corona er samen onder hadden, bleek het toch weer voor de deur te staan. Desondanks, heeft Mentorschap veel terrein gewonnen voor cliënten. Steeds meer mensen zoeken ondersteuning van een mentor. Juist corona heeft dat nog meer bevestigd. Mentorschap regelt die ondersteuning!

Het driejarige project van Mentorschap ‘Samen zorgen voor goed Mentorschap’ startte net voor het coronavirus intrede deed. Het voornemen om veel bezoeken af te leggen om naamsbekendheid te genereren, kwam bij aanvang, direct onder druk te staan. “We moesten meteen naar andere wegen zoeken om onze cliënten en potentiële mentoren te bereiken. Ook het aangaan van nieuwe contacten met gemeenten en zorginstellingen moest anders, vaak online, gebeuren. Dat zoeken naar nieuwe manieren, maakt je creatief, zegt Mireille Jansen, projectleider van het project.

Samen met de coördinatoren Hester van den Berg en Linde Vos is Mentorschap niet bij de pakken gaan neerzitten. Mentorschap heeft direct ingespeeld op de mogelijkheden die juist door het coronavirus ontstonden. Dankzij een subsidietraject werd er geld gegenereerd om tablets in te kopen zodat cliënten en mentoren op afstand met elkaar in gesprek konden blijven gaan. Daardoor konden de vrijwillig mentoren van Mentorschap hun belangrijke ondersteuning blijven bieden aan cliënten die door de maatregelen geen bezoek meer mochten ontvangen. Door het coronavirus bleek die ondersteuning nog belangrijker.

Juist door corona is bloot komen te liggen dat de groep kwetsbare mensen alsmaar groter wordt. Als de reguliere toegang letterlijk onbereikbaar wordt en kwetsbare mensen aangewezen zijn op hun eigen omgeving, maakt een situatie als corona direct duidelijk hoe schrijnend de situatie voor veel mensen is. Omdat de druk op de zorg steeds groter werd, gingen mensen zelf op zoek naar andere manieren van ondersteuning. Daardoor is Stichting Mentorschap heel concreet in beeld gekomen. “Als mensen gaan zoeken naar ondersteuning, komen ze ons al snel tegen op internet”. Social media hebben ons dichter bij de toekomstige vrijwilligers gebracht. We hebben daar de afgelopen twee jaar enorm in geïnvesteerd”, aldus Jansen.

Doordat online vergaderen een nieuwe manier van werken is geworden, zijn de contacten met gemeenten en zorginstellingen ook goed verlopen. In het bijzonder de verschillende fracties in Midden en Noordoost Brabant zijn geïnteresseerd in het verhaal achter Mentorschap. Aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen zijn fracties op zoek naar onderscheidende onderwerpen voor hun verkiezingsprogramma. Mentorschap slaagt erin om de noodzaak van mentorschapswerk over de bühne te brengen. In de afgelopen maanden hebben er veel gesprekken plaatsgevonden om de noodzaak van het mentorschap op de politieke agenda te krijgen.

Mentorschap voelt zich hierin ook gesteund door minister Hugo de Jonge. Hij spreekt zich openlijk uit over het belangrijke werk van Stichting Mentorschap. De minister van VWS staat in zijn reactie op het rapport ‘Gezondheidsraad Goede Vertegenwoordiging’ nadrukkelijk stil bij het project van Stichting Mentorschap. Hij geeft aan: ‘Ten behoeve van betere bekendheid van mentorschap bij zowel het grote publiek als bij cliënten in de zorg, zorgprofessionals en lokale werkers in het sociaal domein waaronder betrokkenen bij cliëntondersteuning, voert Mentorschap Nederland (de landelijke vereniging van en voor vrijwillige mentoren), met subsidie van VWS, pilots uit in drie regio’s. Met deze pilots beoogt VWS ook vergroting van het aantal beschikbare mentoren en beter bereik van cliënten. Bij succes worden de pilots mogelijk landelijk uitgerold’. Dat zijn bemoedigende woorden nu Mentorschap het laatste projectjaar ingaat.

Ook in 2022 gaat Mentorschap blijvend zoeken naar nieuwe wegen die de bekendheid kunnen vergroten, de werving van nieuwe mentoren versterkt en de samenwerking met organisaties concretiseert. De website is uitgebreid met een kennisplein, een agenda en een donatieknop. Daar zal het komende jaar veel informatie geplaatst worden over zaken die verwant zijn aan mentorschap. Kortom, ondanks dat de finish van het project in zicht is, gaat Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant vooral verder met het door ontwikkelen en het creëren van nieuwe kansen!

Wilt u naar aanleiding van dit stuk meer weten over mentorschap?

Kijk op onze website www.mentorschap-mnobrabant.nl
Of neem contact op met een van onze coördinatoren via:

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door: Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen