Griffierecht voor kleine vorderingen gaat omlaag

okt 14 2021, 11:46 Zakelijk
rechtnet1
De Eerste Kamer heeft de nieuwe griffierecht categorieën voor lagere geldvorderingen goedgekeurd. Daardoor worden de kosten voor griffierechten voor vorderingen van 500 euro tot 5.000 euro lager.
Op dit moment is het griffierecht voor een vordering van een rechtspersoon met een financieel belang van 501 euro even hoog als het griffierecht voor een vordering van 12.500 euro (499 euro per 1 januari 2020). Vooral de hoogte van het griffierecht voor rechtspersonen in verhouding tot een geldvordering van net boven de 500 euro is een probleem. Het griffierecht (499 euro) dat betaald moet worden, is bijna even hoog als het bedrag van de vordering (501 euro).
Hoogte griffierecht belemmert stap naar rechter
Het gaat in deze categorie vaak om vorderingen van rechtspersonen (zoals MKB'ers, woningbouwcorporaties of ziektekostenverzekeraars) die betaling eisen van openstaande rekeningen van burgers. Door de hoge kosten van het griffierecht zien kleine ondernemers er steeds vaker vanaf om met onbetaalde rekeningen van net boven de 500 euro naar de rechter te stappen. Een ander probleem doet zich voor als een natuurlijk persoon een procedure verliest en vervolgens het hogere griffierecht moet vergoeden dat de rechtspersoon als eiser heeft betaald. Bij zaken waarbij schuldeisers betaling eisen van onbetaalde rekeningen gaat het vaak om burgers die al in een financieel benarde situatie zitten en zo alleen maar dieper in de problemen komen. Vier nieuwe griffierecht categorieën
Om tegemoet te komen aan deze bezwaren komen er voor lagere geldvorderingen in kantonzaken vier griffierecht categorieën bij. Hierdoor komt het griffierecht meer in lijn te liggen met de hoogte van de vordering.

De nieuwe griffierechten voor rechtspersonen en natuurlijke personen in kantonzaken zien er als volgt uit: voor vorderingen met een beloop van 500 euro of lager blijft het tarief
124 euro voor rechtspersonen en 83 euro voor natuurlijke personen.
  • voor vorderingen met een financieel belang van meer dan 500 euro tot en
met 1.500 euro zal het tarief respectievelijk 312 euro en 208 euro bedragen.
  • voor vorderingen van meer dan 1.500 euro tot en met 2.500 euro zal het
tarief respectievelijk 354 euro en 236 euro bedragen.
  • voor vorderingen van meer dan 2.500 euro tot en met 5.000 euro zal het
tarief respectievelijk 472 euro en 236 euro bedragen.
  • voor vorderingen van meer dan 5.000 euro tot en met 12.500 euro zal het
tarief respectievelijk 672 euro en 318 euro bedragen;
  • voor vorderingen van meer dan 12.500 euro tot en met 25.000 euro zal het
tarief respectievelijk 1.342 euro en 672 euro bedragen.
Wanneer deze vier nieuwe griffierecht categorieën ingaan, wordt bij Koninklijk Besluit bepaald.
Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan