Duidelijkheid over kosten nieuwbouw Theater aan de Parade

In ’s-Hertogenbosch is in 2021 gestart met de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Al eerder werd bekend dat er een financieel tekort is ontstaan. Vooral door aanzienlijk gestegen energiekosten en materiaalprijzen. Financieel zorgt dit voor een overschrijding van het beschikbare budget. Het gaat in totaal om 12,1 miljoen euro. In Nederland kampen meer bouwprojecten met enorme kostenstijgingen, vertraging of juridische problemen als gevolg van de veranderde prijzen.