Voormalig kinderdagverblijf Gaasterland in de verkoop

We zien het steeds meer: mensen willen graag meer zeggenschap over de bouw en het ontwerp van de eigen woning. Sommigen willen kleiner wonen, meer gebruik maken van duurzame materialen. Anderen willen graag samen wonen en voorzieningen – zoals bijvoorbeeld zorg - delen. De gemeente komt aan deze wens tegemoet met de verkoop van het voormalige kinderdagverblijf Gaasterland 10, samen met de grond. Deze locatie ligt in de Maaspoort.

Gemeente: Sluitende begroting in onzekere tijden

Ondanks de onzekere tijden presenteert het college een sluitende begroting voor 2022. Daarmee wordt het solide financiële beleid van de afgelopen jaren voortgezet. Het college stelt in de begroting dat de gemeente ’s-Hertogenbosch, net als andere gemeenten, voor grote maatschappelijke opgaven staat. Naast de coronacrisis heeft de gemeente te maken met een grote woningbouwopgave. Ook vragen de uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid aandacht.