Bosch Centraal: knooppunt van verbinding en ontmoeting

mrt 31 2023, 15:41 Gemeente
190501 kv centraal station
De gemeente ’s-Hertogenbosch, ProRail, provincie Noord-Brabant, NS en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken samen aan de ontwikkeling van een duurzaam station en stationsgebied. Klaar voor de toekomst. De partijen hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambities.
Deze staan in het Ambitiedocument Bosch Centraal: Slim, Gezond en Gastvrij (pdf) . Voor de reiziger, inwoner, de stad en de regio betekent dit een vooruitzicht op een beter toegerust en duurzamer station. In een groener stationsgebied in het hart van de Bossche Spoorzone.
Bosch Centraal
‘s-Hertogenbosch is een van de grootste overstapstations van Nederland. Een belangrijk knooppunt lokaal, in de regio en landelijk. Ov-reizen naar noord, zuid, oost of west gaan vaak via ’s-Hertogenbosch. Alle vormen van vervoer komen hier ook samen. Van de (deel)fiets en (deel)auto tot openbaar vervoer zoals treinen, streek- en stadsbussen. Maar het is nog veel méér dan alleen de plek waar een reis begint, eindigt of waar reizigers overstappen.
“Wensen van mensen veranderen. Daar spelen we met de betrokken partijen op in”, vertelt wethouder Ufuk Kâhya. “Ook als het gaat om duurzaam wonen, reizen, werken, bewegen en leven. We maken slim gebruik van de ruimte die er is. En van handige datatoepassingen om duurzaam reizen voor de reiziger makkelijker te maken. Bosch Centraal moet mensen uitnodigen om een kop koffie te drinken of een wandeling te maken. Hier ontmoeten mensen elkaar. Mensen uit de stad, de omliggende dorpen en van ver daarbuiten. Bosch Centraal wordt het hart van de stad dat de historische binnenstad, de Bossche Spoorzone en het Paleiskwartier beter met elkaar verbindt.”
Omgeving en gebruikers
De vernieuwing van een station en stationsgebied gaat niet over één nacht ijs. Zo komt er een nieuw zijperron aan spoor 8 met trappen en een lift. De hal van het station krijgt een nieuw jasje. En aan de kant van het Paleiskwartier komt een ontvangstruimte. De voorpleinen worden opgeknapt met ruimte voor nieuwe gedeelde mobiliteitsoplossingen.
Om de wijkverbinding tussen oost en west te verbeteren, worden drie opties onderzocht: het uitbreiden of vernieuwen van de voetgangersbrug (passerelle) en het aanleggen van een tunnel. De bushaltes krijgen meer wachtvoorzieningen. En er komen meer mogelijkheden om de fiets te parkeren: aan de kant van het Paleiskwartier en aan de kant van het centrum. In het stationsgebied komt meer ruimte voor planten, struiken en bomen. En fijne plekken om te verblijven.
Voor deze verbeteringen wordt eerst een ontwerp gemaakt. De samenwerkende partners betrekken daar ook reizigers, inwoners en ondernemers bij. Hun ideeën en enthousiasme zijn heel waardevol in dit proces. De eerste gesprekken met de omgeving over deze oplossingen vinden voor de zomervakantie 2023 plaats.
Middelpunt van de Bossche Spoorzone
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft grote plannen voor de Bossche Spoorzone. Met het station als kloppend hart. In de periode tot en met 2030 komen daar zo’n 4800 woningen bij. Waarvan 500 woningen in de omgeving van het station. Extra woningen betekent ook dat meer inwoners en bezoekers gebruik maken van het station.
Het aantal reizigers groeit de komende jaren met zo’n 40%. Dat is ook de reden waarom de partners samen investeren in het station en stationsgebied. Met aandacht voor de veranderende vraag naar (deel)vervoer, bereikbaarheid van het openbaar vervoer en fiets- en loopvoorzieningen in het gebied. Én voor meer groen. Daarmee zijn we ook beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. En dragen we bij aan de leefbaarheid in de stad. Bosch Centraal verbindt en wordt een plek waar je iets beleeft en een wandeling kunt maken omdat het er groen, gezellig en aantrekkelijk is.
Meer lezen over Bosch Centraal? Lees het Ambitiedocument Bosch Centraal: Slim, Gezond en Gastvrij (pdf) .
Bron: Gemeente