Herinrichting Tolbrugstraat cruciaal voor voortgang woningbouw Zusterflat

mei 19 , 7:55 Gemeente
190116 kv bord den bosch1
In het bestuursakkoord is vastgelegd dat we van de Tolbrugstraat een aantrekkelijke entree naar de binnenstad willen maken: smaller, groener en met minder autoverkeer. Starten met de planstudiefase is een belangrijke stap voor de voortgang van het woningbouwplan op de locatie van de Zusterflat.
Hierin ligt de focus op de realisatie van de betaalbare en passende woningen. Op deze locatie, onderdeel van het Bloemenkampkwartier, willen gemeente, BrabantWonen en Mooiland circa 150 woningen realiseren waarvan 80% sociale huur en 20% middenhuur.
Voortgang woningbouw Zusterflat als drijvende kracht
Er is een grote behoefte aan passende en betaalbare woningen in de binnenstad. Voortgang van het woningbouwplan op de locatie Zusterflat is van groot belang. Dat vereist duidelijkheid over de in- en uitrit van de parkeergarage Arena. Dit heeft namelijk direct invloed op de herinrichting en breedte van de Tolbrugstraat, en daarmee de bouwmogelijkheden op de locatie Zusterflat. Het bepaalt ook het tempo van de woningbouw. Er wordt namelijk eerst gebouwd op de locatie Zusterflat voordat de bestaande woningen in (de rest van) het Bloemenkampkwartier worden gesloopt. De nieuwe woningen op deze locatie zijn daarom cruciaal voor bewoners die willen doorverhuizen binnen het Bloemenkampkwartier.
Impact en ambitie voor een leefbare en bereikbare binnenstad
Door de herinrichting van de Tolbrugstraat zal niet alleen een aantrekkelijke entree naar de binnenstad worden gecreëerd, maar ook een groene loper richting de Zuid-Willemsvaart. Dit draagt bij aan de aanpak mobiliteit brede binnenstad maar ook aan de visie voor een duurzame en leefbare stad.
Het college legt het raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad. Die neemt op 2 juli 2024 een besluit over het starten met de planstudiefase van de herinrichting van de Tolbrugstraat en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan