Het Maurick College in Vught organiseert Online informatieavonden

Het daltononderwijs op het Maurick College spreekt een steeds grotere groep leerlingen én ouders aan. En dat is niet voor niks! De leerlingen leren hier kritisch naar hun eigen ontwikkeling en leerproces te kijken en de daltonwerkwijze bereidt de middelbare scholieren goed voor op het MBO, HBO of de universiteit.

Het uitgangspunt van het Maurick College is dat de leerling zijn of haar unieke talent ontplooit en zich ontwikkelt tot een zelfstandig persoon die midden in de maatschappij staat. Wij zijn benieuwd naar deze bijzondere school in Vught en gaan in gesprek met Jacoline Hendriksma, sectordirecteur onderbouw.

Afspiegeling van de maatschappij
“Het Maurick College is een brede scholengemeenschap”, begint Hendriksma haar verhaal. “Dat betekent dat wij vijf verschillende soorten brugklassen hebben: vmbo- kader- en basisberoepsbrugklas, vmbo(t)-brugklas, vmbo-t/havo-brugklas, havo/vwo-brugklas en de gymnasiumbrugklas. Alle leerlingen zitten hier in één gebouw en daardoor is onze scholengemeenschap een realistische afspiegeling van de maatschappij. Wij hebben een tweejarige brugperiode. Als leerlingen van de basisschool komen, maken ze een enorme ontwikkeling door en daardoor is het best lastig om voor elke leerling direct bij aanmelding al het best passende instroomniveau te bepalen. De leerlingen krijgen bij ons de kans om zich te ontplooien, waardoor ze in de tweede klas nog door kunnen stromen naar een hoger niveau. Pas aan het eind van de tweede klas wordt bepaald welk onderwijs ze gaan volgen.”

Het Dalton-principe
Op het Maurick College wordt er volgens het onderwijsconcept dalton lesgegeven. Wat houdt dit precies in? Hendriksma vertelt: “Wij hebben per schooldag twee lesuren waarin de leerlingen zelf bepalen wat ze gaan doen. Ze kunnen zich dan voorbereiden op een proefwerk, met elkaar samenwerken aan een praktische opdracht, maar ook gaan dansen, sporten of naar het zangkoor. Het dalton-principe is gebaseerd op zelfstandigheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Wij merken dat veel ouders en leerlingen bewust kiezen voor dit systeem. Natuurlijk gaan ze allereerst voor een school waar ze zich thuis voelen en waar de sfeer prettig is, maar aan de andere kant merken we dat de leerlingen het fijn vinden om op deze manier meer betrokken te zijn bij het eigen leerproces. Zo kunnen ze zelf verdieping zoeken in vakken waar hun persoonlijke interesses liggen.”

Talentontwikkeling
Naast de zelfstandigheid en ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs, vindt het Maurick College het belangrijk dat leerlingen hun overige talenten kunnen ontplooien. In dit kader heeft de school de Maurick Dance Academy en de Maurick Talent Academy opgericht, waar ruim baan gegeven wordt aan de ontwikkeling van sport-, zang- en danstalenten. Hendriksma: “Ik ben trots op onze school, omdat we de kinderen de kans geven om hun ambities op diverse gebieden te verwezenlijken. School is niet alleen een lesfabriek waar je doet aan kennisoverdracht, maar is ook een plek waar je andere talenten moet kunnen ontplooien. Dat kan op het gebied van science zijn, maar ook op het gebied van debatteren, dans of sport. Dat laat je bij het kind zelf. De leerlingen moeten als ze 16, 17 of 18 jaar oud zijn de maatschappij in en op eigen benen kunnen staan. Wij bereiden ze op het Maurick College hier zo goed mogelijk op voor.”

Online informatieavonden
In 2020 gaat bijna alles anders dan normaal. Dit geldt ook voor de informatieavonden van het Maurick College. Hendriksma: Doordat wij door corona niet naar de basisscholen mogen om voorlichting te geven, hadden wij in eerste instantie gedacht dat de ouders naar ons toe zouden komen, maar ook dat mag niet vanwege de aantallen. Vandaar dat we nu op 8 en 10 december online voorlichtingsavonden voor alle geïnteresseerde ouders organiseren. Tijdens deze avonden zullen alle aspecten van het onderwijs, de zorg, de sport en de cultuur van het Maurick College aan bod komen. Ook is er de mogelijkheid om live via de chat vragen te stellen. Er zit een team van docenten klaar om deze direct te beantwoorden.”

Wil je deze online informatieavond graag bijwonen? Klik dan hier om je aan te melden.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

Reacties