Tweede Kamerverkiezingsdebat op woensdag 15 november

Foto: DenBosch Nieuws

Inmiddels is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen goed losgebarsten. Maar het valt inmiddels wel op, dat er zeker in Noord-Brabant maar bitter weinig te merken is van een vurige campagne. De grote figuren in de campagne komen zelden naar deze provincie en nog minder vak naar ‘s-Hertogenbosch.

Veel gedebatteerd wordt er al evenmin. En als men de kandidatenlijsten voor deze verkiezingen naloopt, dan blijkt dat er zeer weinig bewoners van ’s-Hertogenbosch e.o. op staan. Daarom heeft de stedelijke politieke vereniging Knillis alle landelijke politieke partijen uitgenodigd voor een debat in de Knillispoort.  Wij hebben de partijen gevraagd om deel te nemen aan deze avonden met hun bovenste kandidaat uit ’s-Hertogenbosch e.o.

Daarbij bleek al meteen, dat vertrouwde partijen als het CDA, PvdA/GroenLinks, ChristenUnie, Ja21, SGP, Denk en NSC totaal geen kandidaten uit ’s-Hertogenbosch e.o. op hun kandidatenlijst hebben staan! De hoogstgeplaatsten van D’66, Volt, PVV en Forum Democratie konden zich niet vrij maken voor deelname. De VVD neemt deel met haar kandidaat uit Boekel (toch ook een beetje omgeving Den Bosch!).

Via deze zeef komen wij nu met de volgende samenstelling van de debatavond van 15 november a.s. 20.00 in De Knillispoort, Korte Waterstraat 15, ’s-Hertogenbosch. Daaraan wordt deelgenomen door Bram Rovers (nr. 20 op SP-lijst), Nicole Egelmeers, nr. 43 op BBB-lijst), Martijn Buijsse (nr. 28 op de VVD-lijst) en Eileen Samshuizen (nr. 45 op de Lijst Partij voor de Dieren).

Het doel is om o.a. in het debat aan de orde te stellen wat de keuze van de landelijke politieke partijen kunnen betekenen voor de Bossche bevolking (en andersom). De deelnemers aan het debat mogen zelf de thema’s aandragen. Deze debatavond is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Den Bosch e.o.

 

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen