In Brabant verdienen mannen nog altijd 7,6% meer dan vrouwen

okt 08 2023, 15:47 Nieuws
pexels photo 7688336
In Noord-Brabant is er anno 2023 nog steeds een grote loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het salaris van mannen ligt hier gemiddeld zo’n 7,6% hoger dan dat van hun vrouwelijke collega’s met hetzelfde werk. In Noord-Brabant is het verschil in beloning hiermee zelfs iets groter dan elders in het land. Dit blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek onder ruim 23.000 werkenden uitgevoerd door Intermediair en Nyenrode Business Universiteit.
In Brabant, maar ook in de rest van het land zijn er nog grote stappen te zetten in gelijke beloning. De gemiddelde loonkloof in Nederland bedraagt 7,4%. In Drenthe krijgen mannen zelfs 8,5% meer betaald dan vrouwen die een vergelijkbare functie, opleiding en werkervaring hebben. De drie provincies met de hoogste salariskloof zijn:
  • Drenthe - 8,5% verschil
  • Overijssel - 8,3% verschil
  • Noord-Brabant - 7,6% verschil
Het verschil in beloning voor hetzelfde werk heeft verschillende mogelijke oorzaken. Jaap van Muijen, onderzoeker bij Nyenrode en verbonden aan het onderzoek van Intermediair, zegt hierover: “Mannen onderhandelen vaker over hun salaris dan vrouwen. Ook ontvangen zij vaker een bonus. Opvallend is dat van de werkende vrouwen 53% niet weet of er een bonus wordt verstrekt, tegenover ‘slechts’ 36% van de mannen.”
Vrouwen krijgen vaker een 13e maand, mannen vaker een tankpas
In het Nationaal Salaris Onderzoek komen ook andere interessante verschillen naar voren. Zo maken mannen drie keer zo vaak gebruik van een ‘auto van de zaak’ en een bijbehorende tankpas dan vrouwen. Ook profiteren mannen vaker van winstdeling en vergoeding bij verhuizing, namelijk twee keer zo vaak. Onkostenvergoeding en overwerkvergoeding worden anderhalf keer zo vaak verstrekt aan mannelijke werknemers.
“Vrouwen ontvangen daarentegen vaker dan mannen een 13de maand. Deze verschillen zijn te verklaren doordat mannen relatief vaker in de profitsector werken dan vrouwen”, vult Jaap van Muijen aan.